English

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential.

CloudRepublic har utvecklat en plattform och en algoritm som samlar in en stor mängd parametrar från olika externa källor och som ger ett mått på ett företags digitala mognad. Detta sammanfattas i ett företags DigitaliseringsIndex. Den patentsökta DigitaliseringsIndexalgoritmen korrelerar företagens digitala beteende mot deras ekonomiska nyckeltal så att de egenskaper som statistiskt gynnar ekonomiska nyckeltal viktas högre i indexet.

Plattformen samlar kontinuerligt in information om företag och deras beteende på nätet i en sk Big Databas och sammanställer (bl a mha Artificiell Intelligens) och jämför denna information med konkurrenter och branschindex.

Plattformen tillhandahåller ett antal tjänster, bla ett DigitaliseringsIndex som anger ett företags digitala mognad, eller utryckt på ett annat sätt värdet av ett företags digitala varumärke. Plattformen erbjuder också ett antal transformationstjänster som kontinuerligt kan förbättra företagets digitala status och därigenom lönsamhet.

Finansiella dokument

Kommande händelser

Delårsrapport januari-mars 2017 – 31 maj 2017

Delårsrapport januari-juni 2017 – 31 augusti 2017

Delårsrapport januari-september 2017 – 30 november 2017

Bokslutskommuniké 2017  – 28 februari 2018

Årsstämma 2017 – 31 Maj

Aktiedagarna i Stockholm

Under aktiedagarna i Stockholm höll vår VD Alexander Kehrer en dragning om bolaget. Se hela presentationen här:

CloudRepublic genomför en nyemission inför notering

Måndag den 27 februari meddelade styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 september 2016, beslut om att genomföra en nyemission av 555 000 aktier, vilket vid fullteckning kommer att tillföra bolaget 14 985 000 SEK före emissionskostnader.

Teckningstiden är mellan 27 februari och 17 mars.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 27 kronor per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64,
E-post: alexander@cloudrepublic.com
eller
Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15,
E-post: ari@cloudrepublic.com

Get the latest updates and interesting blog posts to your inbox every month

WordPress Video Lightbox